Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHT KƯ CHÂU ÂU (TP BN)
2009: NHNG NGÀY HÈ LĂNG MN

 

 page  03

 

Sáu tháng tám. Venice. Canal Grande.
Những ṭa nhà lớn nhỏ như dập dềnh nổi trên mặt nước.

 

Sáu tháng tám. Venice. Nhà thờ San Marco.
Vàng bạc trong ngôi Thánh đường này là chiến lợi phẩm từ những cuộc Thập Tự Chinh.

 

Sáu tháng tám. Venice. Thuyền gondola.
Kênh rạch là đường xá, thuyền bè là xe cộ.

 

Bẩy tháng tám. Rome. Khải hoàn môn Constantine.
Nền thái b́nh La-mă (Pax Romana)!

 

Tám tháng tám. Vatican. Viện bảo tàng Vatican.
Một phần quan trọng của di sản văn hóa Âu Châu được cất giữ ở đây.

 

Tám tháng tám. Vatican. Vương cung Thánh đường San Pietro.
Nh́n lên mái ṿm cao chót vót mới thấy con người là nhỏ bé. Nhưng đồng thời vĩ đại.

 

Chín tháng tám. Florence. Sông Arno vả Cầu Ponte Vecchio.
Lịch sử ở mỗi ṭa nhà, mỗi con đường, mỗi góc phố!

 

pages  01   02   04

trang 03

 

Copyright©2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved