Voyages Saigon, Inc.

                   hot news

                 home page
 
 

TRANG MAI HẠC

 

“Nghêu ngao vui thú sơn hà
Mai là bạn cũ, hạc là người quen”

 

Đại thi hào Nguyễn Du đă sáng tác hai câu thơ nôm trên đây trong thời gian ông đi sứ ở Trung Quốc (1813-1814). Hai câu thơ ấy lời lẽ mộc mạc mà ư tứ vô cùng hàm súc.
Khi chúng ta đi “nghêu ngao vui thú sơn hà”, và nếu chúng ta đi với một tâm hồn an nhiên và rộng mở, th́ mai ở nơi đâu cũng là bạn cũ và hạc ở chốn nào cũng là người quen. Thế giới sẽ thu nhỏ lại, những thứ xa lạ sẽ trở nên gần gũi. Và những người bạn đồng hành với chúng ta sẽ trở thành những người “bạn mai hạc”.
Nơi đây, chúng ta nhớ đến những người bạn mai hạc đă vĩnh viễn ra đi. Kỷ niệm, nhất là những kỷ niệm khi “nghêu ngao vui thú sơn hà” cùng những người bạn mai hạc, lúc nào cũng đẹp và đáng trân trọng đối với chúng ta, những người c̣n ở lại…

 
 
Ông Ngô Thanh Tâm, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Nhật Bản và Hàn Quốc mùa Xuân 2014), đă từ trần vào ngày 09 tháng 4 năm 2015 tại Skedsmokorset (Na Uy). Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng bà Nguyễn Thị Khánh Hà và gia đ́nh. PAX VOBISCUM. [Aprilis mensis, Anno MMXIV]

Ông Nguyễn Đệ, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc - Vân Nam mùa Xuân 2010, Tour Peru 2011, Tour Trung Mỹ 2012, và Tour Nga & Bắc Âu mùa Thu 2012), đă từ trần vào ngày 08 tháng 9 năm 2012 tại Moscow (Liên Bang Nga). Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng bà Trần Thị Nhung và gia đ́nh. PAX VOBISCUM. [September mensis, Anno MMXII]

Ông Trần Văn Dzũng, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Châu Âu Ngoạn Mục mùa Hè 2009, Tour Nga & Bắc Âu mùa Thu 2010, và Tour Miến Điện & Lào 2011), đă từ trần vào ngày 10 tháng 5 năm 2012 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng bà Trần Huyền Vân và gia đ́nh. PAX VOBISCUM. [Maius mensis, Anno MMXII]

Ông Nguyễn Như Thanh, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 1997), đă từ trần vào tháng 9 năm 2009 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [October mensis, Anno MMIX]

Bà Nguyễn Bích Ngọc, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 1999, Tour Nhật Bản mùa Xuân 2004, Tour Nga & Bắc Âu mùa Hè 2005, và Tour Trung Quốc - Sông Dương Tử mùa Thu 2006), đă từ trần vào tháng 9 năm 2009 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [October mensis, Anno MMIX]

Ông Trần Ngọc Thạch, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 2007), đă từ trần vào ngày 30 tháng 8 năm 2009 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [September mensis, Anno MMIX]

Ông Trần Anthony Nam, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Xuân 2005), đă từ trần vào ngày 08 tháng 01 năm 2007 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [Januarius mensis, Anno MMVII]

Bà Bùi Christine Phụng, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Nhật Bản mùa Xuân 2004), đă từ trần vào ngày 01 tháng 01 năm 2007 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [Januarius mensis, Anno MMVII]

Bà Nguyễn Phương Trà, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 2005), đă từ trần vào ngày 14 tháng 9 năm 2006 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [September mensis, Anno MMVI]

Ông Hà Công Ḥe, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Tây Tạng mùa Hè 1999, Tour Châu Âu - Văn hóa La-tinh mùa Hè 2000, và Tour Nga & Bắc Âu mùa Hè 2005), đă từ trần vào ngày 22 tháng 10 năm 2005 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [December mensis, Anno MMV]

Ông Tôn Thất Hịch, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Xuân 2001), đă từ trần vào tháng 8 năm 2004 tại Kent, Ohio. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [Martius mensis, Anno MMIV]

Bà Hoàng Kim Liên, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Châu Âu - Văn hóa La-tinh mùa Hè 1999), đă từ trần vào tháng 01 năm 2004 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [Maius mensis, Anno MMIV]

Bà Phạm thị Phúc, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Xuân 1997, và Tour Bangkok & Việt Nam tháng 7/1999), đă từ trần vào tháng 11 năm 2003 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [Aprilis mensis, Anno MMIV]

Ông Nguyễn Quốc Hùng, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 1999, và Tour Châu Âu - Văn hóa La-tinh mùa Hè 2000), đă từ trần vào ngày 21 tháng 12 năm 2003 tại Oakville – Ontario, Canada. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng bà Nguyễn Quốc Hùng và gia quyến. PAX VOBISCUM. [Januarius mensis, Anno MMIV]

Ông Cao Thế Trung, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 2000), đă từ trần vào ngày 26 tháng 9 năm 2003 tại Walnut Creek – California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [September mensis, Anno MMIII]

Ông Nguyễn Như Đỉnh, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Châu Âu - Văn hóa La-tinh mùa Hè 2000), đă từ trần vào tháng 5 năm 2002 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [Maius mensis, Anno MMII]

Bà Nguyễn Thị Liên, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Tây Tạng mùa Hè 1999), đă từ trần vào tháng 10 năm 2001 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [Aprilis mensis, Anno MMII]

Bà Vũ Thị Bắc, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Xuân 2001), đă từ trần vào tháng 12 năm 2001 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh bà. PAX VOBISCUM. [December mensis, Anno MMI]

Ông Từ Ngọc Quỳ, khách hàng của Voyages Saigon (Tour Trung Quốc mùa Thu 1997), đă từ trần vào tháng 5 năm 1999 tại California. Voyages Saigon xin thành thật chia buồn cùng gia đ́nh ông. PAX VOBISCUM. [Junius mensis, Anno MCMXCIX]

 
 
 
hot news
 
 

Copyright©2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved